Configuratie 5-ton

De Smart-Box kan, naast 3500kg, ook opgebouwd worden in een 5-tons versie.
Met deze configuratie halen we een laadvermogen van 2300 kg !!
Uw Smart-Box dient in deze versie wel te voldoen aan andere technische reglementeringen.