Déclaration de confidentialité et de cookies

Privacy- en Cookieverklaring

www.smartboxbelgie.be is een site die door Econor wordt beheerd. Smartbox wordt in België exclusief door Carrosserie Econor bvba verdeeld.

Econor verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die Econor verwerkt en is dus van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van de websites .

We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit de privacy wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en uw rechten te respecteren bij elke verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht op smartbox@econor.be.

Dealers waarmee we samenwerken krijgen toegang tot een offertetool. De gegevens die we voor het dealerprofiel nodig hebben vallen ook onder deze privacyverklaring. En ook de bijkomende gegevens die we via de offertetool opvragen, behandelen we volgens deze verklaring.

Verwerkingsdoeleinden
Econor verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor contacten en interacties met personen (o.a. beantwoorden en opvolgen van vragen en offertes, administratie en facturatie).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming) en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebt u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derden. Tenzij er een wettelijke verplichting is of als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Via smartbox@econor.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten schrappen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

COOKIES
Op de site van Econor gebruiken we cookies. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Eigenlijk tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiel toestel worden geplaatst.

Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat u sneller kan surfen, ze helpen u ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Soorten cookies die we gebruiken

Functionele – noodzakelijke cookies
Deze cookies hebt u nodig om onze website te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en maken het surfen een stuk aangenamer. Als u deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.

Performantie- en analysecookies
Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Zie ook deel over Google Analytics.

Cookies accepteren
Als u alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet u al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit u de cookiemelding, ofwel gaat u eenvoudig verder met surfen op www.smartboxbelgie.be.
Cookies verwijderen of uitschakelen

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Via uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe u cookies kan weigeren in de meeste browsers: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van de website kan benutten.
Geïnstalleerde cookies kan u op elk moment verwijderen van uw pc of mobiel toestel.

Google Analytics
Econor maakt op deze site gebruik van Google Analytics om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van « cookies » de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service.

Wij hebben daarbij waarborgen getroffen waardoor u recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

  • Er werd daarom een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers.
  • We hebben ervoor gekozen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren, dit houdt in dat de laatste 8 cijfers van uw IP-adres voor ons niet zichtbaar zijn waardoor u geheel anoniem blijft.
  • We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Google Analytics gebruikt de informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. Het delen van gegevens met de webanalyseservice is uitgeschakeld. Dit houdt dus in dat we Google niet hebben toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  • We maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.